Linde

Nowy system wspomagania od Linde MH ułatwia cofanie i ostrzega przed kolizjami

System ostrzegawczy zwiększa bezpieczeństwo podczas cofania.
Aby zapobiec zniszczeniom towarów lub budynków w trakcie cofania wózkiem, a także zredukować ryzyko wypadków, Linde Material Handling MH opcjonalnie dla klienta oferuje system monitorujący tył. Operator otrzymuje wizualne i dźwiękowe sygnały w kabinie tak szybko, jak tylko obiekty pojawią się w obrębie monitorowanego obszaru. Jeśli sytuacja staje się niebezpieczna, system automatycznie redukuje prędkość jazdy.
System monitorujący tył składa się z dwóch części, z których każda posiada sześć zintegrowanych czujników z tyłu wózka. Znajduje się tu także centralny moduł kontrolny
z przekaźnikami sygnałów dźwiękowych i wizualnych. Czujniki skanują obszar za wózkiem dzieląc go na trzy strefy – w bardzo podobny sposób jak w systemach do parkowania tyłem
w samochodach. Zasięg sięga dziewieciu metrów, a wymiary poszczególnych stref są regulowane przez inżyniera serwisu zgodnie z wymaganiami klienta. Dzięki podziałowi obszaru na trzy strefy operator jest ostrzegany już na wczesnym etapie możliwości wystąpienia bezpośredniej kolizji z przedmiotami lub ludźmi. Strefa 1 pełni rolę wstępnego obszaru ostrzegania. Jeśli na tym obszarze zostanie wykryta przeszkoda w kabinie operatora zamigają światła LED i zabrzmi sygnał ostrzegawczy. Strefa 2 to główny obszar ostrzegania - na tym obszarze światła LED zamigają na czerwono i zwiększy się częstotliwość ostrzega-
jącego sygnału dźwiękowego. W strefie 3 - obszarze kolizji -  czerwone światła LED zapalą się pernamentnie, a sygnał ostrzegawczy będzie emitował ciągły dźwięk. We wszystkich trzech strefach istnieje możliwość zastosowania funkcji automatycznej redukcji prędkości. Czujniki nie obejmują jedynie bardzo małej przestrzeni za wózkiem. Dodatkowo istnieje także możliwość zainstalowania systemu monitorującego boki wózka
.
Rysunek pokazuje funkcjonalność tylnej strefy systemu monitoringu z Linde MH. Jeżeli przeszkoda zostanie wykryta w trakcie cofania, system ostrzega kierowcę za pomocą sygnałów wizualnych
i akustycznych. Intensywność sygnału zmienia się w zależności od odległości od przedmiotu.
Pomimo, że system ostrzegania sprawia, że cofanie przemysłowym wózkiem w sytuacjach z ograniczoną widocznością jest bezpieczniejsze, nie zwalnia to jednak operatora z obowiązku odpowiedzialnego kierowania pojazdem i zachowania szczególnej ostrożności podczas cofania.

Nasz serwis używają plików cookies. Klikając „Akceptuję” lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności i cookies Linde Material Handling Polska sp. z o. o..

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.