Linde

Wyższa wydajność – niższe koszty

Wyższa wydajność – niższe koszty
Wyniki testu wydajności certyfikowanego przez TÜV dla innych wózków zostały także potwierdzone dla wózków magazynowych: Najbardziej efektywne rozwiązanie od Linde Material Handling.

Zakup i koszty finansowania to zaledwie niewielka część całkowitych kosztów wózka przemysłowego. Dużo bardziej istotne znaczenie dla określenia opłacalności mają koszty bieżącej eksploatacji, takie jak koszty energii i obsługi oraz koszty personelu będące
czynnikiem o decydującym znaczeniu. Nieważne czy mamy do czynienia z wózkami czołowymi czy wózkami magazynowymi, wynagrodzenia nie tylko są czynnikiem generującym największe koszty, ale także kluczowym czynnikiem determinującym opłacalność pracy maszyny. Jednak informacji o opłacalności wózka nie znajdziemy
w kalkulacjach lub pisemnych kosztorysach – dokumentach powszechnie stosowanych
przy decyzjach inwestycyjnych. Tę brakującą informację dostarcza test wydajności
z certyfikatem TÜV, który obejmuje już teraz również dwa główne rodzaje wózków magazynowych: wózki paletowe i wózki reach truck.

Nie tylko czołowe wózki Linde są bardziej opłacalne niż porównywalne wózki konkurencji,
ale także przetestowane wózki magazynowe. Większa wydajność obsługi nie jest jedynym istotnym czynnikiem w tej dziedzinie - zużycie energii, które jest w wielu przypadkach mniejsze, także odgrywa kluczową rolę. Potwierdza to wynik dwóch testów wydajności dla wózków paletowych i wózków reach truck, które zostały certyfikowane przez TÜV Nord
w 2011 roku. Patrick Ebert, Szef Zarządzania Produktem w Niemczech oraz Linde Academy w Linde MH podsumowuje wyniki: „W porównaniu z konkurencją potencjalna oszczędność, którą mogą przynieść nasze wózki widłowe, w zależności od modelu, sięga do 20%. Przypisujemy tę istotną różnicę naszej całościowej koncepcji. Wszystkie komponenty naszych wózków są ze sobą skalibrowane. Linde Material Handling dba nie tylko o rozwój
i testy wszystkich kluczowych jednostek, takich jak np. hydraulik, napędów, masztów podnoszących i chassis, ale także o ich produkcję oraz montaż. Jedyny wyjątek stanowi
tu produkcja części elektronicznych”. Jakość produkcji dopełnia wieloletnie doświadczenie.

Wydajność wózków określana jest przez praktyczny test wydajności. W każdym z nich mierzone są zarówno wydajność (czas podawany w minutach) jak i zużycie energii (zużycie energii
w ampero-godzinach). Test ten jest wykonywany trzykrotnie dla każdego wózka tak, by uzyskać
jak najbardziej wiarygodne i aktualne wyniki.

„Ogólnie rzecz biorąc, wózki magazynowe są inwestycją, która pociąga za sobą wysokie koszty w całym okresie ich pracy. Jest to prawda pomimo faktu, że wózki paletowe i wózki stertujące są tańsze niż wózki czołowe”, tłumaczy Patrick Ebert. Dodaje również,
że wszystko to dowodzi, jak ważny jest test wydajności dla wózków magazynowych,
chcąc obiektywnie rozpatrzyć ich opłacalność.

Wózki paletowe i wózki reach truck zostały przestestowane jednocześnie wraz z odpowied-
nikami konkurencji. Procedura testowa opiera się na określonych cyklach pracy, które wzoro-
wane są na praktycznym zastosowaniu. W przypadku wózków paletowych - osiem palet ważących po 600 kg każda należało przetransportować z punktu startu do ciężarówki
o szerokości 2.45 m i długości 13.6 m, a następnie załadować je do ciężarówki. Palety były kolejno wyładowywane i transportowane z powrotem. W przypadku wózków reach truck test opierał się na pobieraniu palet ważących 670 kg z miejsca startu i umieszczanie ich
w wysokich regałach wąskich korytarzy na wysokościach 4.5 m i 6 m. Następnie palety
z wyższych poziomów były przenoszone do poszczególnych półek na poziomie zero,
na podstawie uzupełniania zapasów podczas kompletacji. Na końcu palety były usuwane
z miejsca przechowywania i przewożone z korytarzy do punktu startu.

Nasz serwis używają plików cookies. Klikając „Akceptuję” lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności i cookies Linde Material Handling Polska sp. z o. o..

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.