Linde

List do klientów Linde - dotyczący serwisu Linde.

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci
Zarząd Spółki Linde Material Handling Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 59, niniejszym informuje, że jedyną firmą posiadającą autoryzację firmy Linde Material Handling na wykonywanie usług serwisowych w wózkach widłowych marki Linde na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest firma:

FLT Wózki Widłowe Sprzedaż Serwis

ul. Pomorska 122
70-812 Szczecin

działająca na terenie województwa zachodniopomorskiego.


 
Żadnej innej umowy serwisu autoryzowanego z innym podmiotem zewnętrznym nie zawieraliśmy.

Potrzeba poinformowania Państwa o braku innego autoryzowanego serwisu Linde jest podyktowana dbałością o najwyższą jakość świadczonych Państwu usług serwisowych. Chcąc uniknąć nieporozumień, które mogłyby zakłócić wieloletnią udaną współpracę, Zarząd Spółki Linde Material Handling Polska Sp. z o. o. informuje, iż nie będzie ponosił odpowiedzialności za nienależycie świadczone usługi serwisowe przez firmy dokonujące czynów nieuczciwej konkurencji poprzez świadczenie usług pod fałszywym szyldem autoryzowanego serwisu firmy Linde.

Pragniemy również nadmienić, iż jedynie nasza firma oraz wymieniony na wstępie autoryzowany partner serwisowy, posługuje się przy świadczeniu usług serwisowych w pełni profesjonalnym i legalnym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowej diagnostyki oraz skutecznego usuwania usterek w wózkach widłowych marki Linde.
 
Z wyrazami szacunku,

Robert Jurkiewicz

Prezes Zarządu

Linde Material Handling Polska

 

Nasz serwis używają plików cookies. Klikając „Akceptuję” lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności i cookies Linde Material Handling Polska sp. z o. o..

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.