Linde

Kariera w Linde

Dołącz do najlepszych!
Linde Material Handling jest jednym z wiodących dostawców intralogistyki i jednym
z największych na świecie producentów wózków widłowych o napędzie spalinowym
i elektrycznym a także wyposażenia magazynowego. Nasze zaawansowane technologicznie produkty, kompleksowa oferta usług oraz serwis, stanowią podstawę dla pomyślnego rozwoju naszej globalnej firmy, która oferuje atrakcyjne możliwości rozwoju dla swoich pracowników na całym świecie.
Wysyłając aplikację, prosimy pamiętać o umieszczeniu reguły:
"Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Linde Material Handling Polska
Sp. z o. o. z siedzibą ul. Płochocińska 59, 03-044 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu: przeprowadzenia bieżącej rekrutacji. Jednocześnie wyrażam zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Linde Material Handling Polska Sp. z o. o. ”.

Linde Material Handling Polska Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.
Aktualnie poszukujemy:
DORADCA ds. SERWISU
MŁODSZY SPECJALISTA ds. HelpDesk
KOORDYNATOR SERWISU
TECHNICY SERWISU NA TEREN KRAJU
TECHNIK SERWISU - WARSZTAT STACJONARNY
MAGAZYNIER W WARSZTACIE STACJONARNYM

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Linde Material Handling
  Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 59, 03-044 Warszawa, www.linde-mh.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji  lub przyszłych rekrutacji, o ile wyraził Pan/Pani
  na to zgodę - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy
  z dnia 26 czerwca 1974 r.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  a) wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
  na podstawie przepisów prawa,
  b) podmioty, którym Spóła powierzyła przetwarzanie danych osobowych
  (jeżeli jest taka możliwość – należy wpisać nazwy tych podmiotów,
  c) spółki należące do grupy kapitałowej.
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 5. posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była ona podstawą do przetwarzania danych)
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Pana/Pani wolą wyrażoną w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej
  niż przez okres 6 miesięcy,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  prawo do cofnięcia zgody,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie to narusza zapisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 10. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Nasz serwis używają plików cookies. Klikając „Akceptuję” lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności i cookies Linde Material Handling Polska sp. z o. o..

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.