Linde

CtrlFleet

Zarządzanie i optymalizacja floty
CtrlFleet to nowoczesna usługa pozwalająca optymalizować pracę wózka oraz pracę operatora, przy jednoczesnym usprawnieniu procesu zarządzania całą flotą w czasie rzeczywistym.

 

 
Głównym atutem CtrlFleet jest dostępność informacji On–Line, bez konieczności instalowania dodatkowych programów i odczytywania danych przy pomocy kabla. Dyspozytor floty ma dostęp zarówno do bieżących, jak i historycznych danych wózka, prezentowanych w czytelny sposób na mapach, tabelach lub w zestawionych raportach. Funkcjonalność systemu oparto na raportowaniu odstępstw od założonych parametrów, zamiast ich ciągłego blokowania. CtrlFleet pozwala na łatwe i logiczne poruszanie się po interfejsie. System ten jest też niezwykle intuicyjny dla użytkowników, co znacząco ułatwia analizę i wpływa na szybkie podejmowanie decyzji przez osobę zarządzającą flotą.

W podstawowym zakresie CtrlFleet zapewnia:
 
Aplikacja On–Line
Dostęp do systemu CtrlFleet odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej www.ctrlfleet.pl. Na stronie logowania użytkownik podaje Login (nazwę użytkownika) oraz swoje Hasło.
Kontrolujesz swoją flotę z każdego miejsca na ziemi.
 
Interfejs użytkownika
Interfejs użytkownika podzielony został na kilka funkcjonalnych bloków. Niemalże całą przestrzeń okna, w którym uruchamiany jest system CtrlFleet, wypełnia mapa. Dane przesyłane z monitorowanych pojazdów wyświetlane są na mapie w trybie On–Line.
Zyskujesz czytelny wgląd na całą swoją flotę niezależnie od jej lokalizacji.
 
Praca w trybie On–Line
W trybie On–Line użytkownik ma możliwość realizacji m.in. takich zadań:
- Kontrola danych na bieżąco przesyłanych
  z urządzeń.
- Wyświetlanie historii poszczególnych 
  wózków (w tabeli na mapie).
- Zarządzanie lokalizacjami użytkownika
  i strefami (np.: podział na magazyny).
Jeszcze raz. Dostęp i kontrola z każdego miejsca. Wystarczy komputer z łączem internetowym.
 
Praca w trybie 'Raporty'
Dane przesyłane z urządzeń gromadzone są w bazie danych systemu CtrlFleet i udostępniane użytkownikom w postaci raportów indywidualnych i cyklicznych.
Generujesz dowolny raport lub system cyklicznie dystrybuuje raporty na twoją skrzynkę pocztową według sprecyzowanych przez ciebie parametrów.

Podsumowując:
Nakłady na wdrożenie systemu CtrlFleet zwracają się średnio po kilku miesiącach efektywnego użytkowania.

Główne korzyści:
- Obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów.
- Wyeliminowanie możliwych nadużyć i nieprawidłowości.
- Optymalne wykorzystanie floty.
- Usprawnienie logistyki wewnętrznej.
- Bieżąca analiza wydajności poszczególnych osób/grup.
- Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, pojazdów i ładunków.
- Łatwa lokalizacja i w razie przypadku kradzieży łatwe odzyskanie skradzionego pojazdu.
Wieloletnie doświadczenie Linde Material Handling Polska w optymalizacji i zarządzaniu flotami wózków zobowiązuje nas do zapewnienia w zakresie usługi opieki dedykowanego konsultanta. Naszym celem jest parametryzacja usługi, analiza wybranych raportów, a następnie wspólne opracowanie planu działań zmierzających do uzyskania przez klienta zamierzonych rezultatów. Współpraca taka pozwoli na optymalne wykorzystanie floty wózków, lepsze jej dopasowanie pod kątem ilości, jak i typoszeregów, zmniejszenie kosztów uszkodzeń, usprawnienie procesów logistycznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w firmie.

Pobierz ulotkę CtrlFleet

Pobierz ulotkę CtrlFleet Pobierz materiał promujący produkt
Pobierz

Przejdź na stronę produktu

Przejdź na stronę produktu Przejdź na www.ctrlfleet.pl
Czytaj