Linde

Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej Linde Material Handling Polska sp. z o. o. . Dane osobowe są gromadzone na tej stronie tylko w zakresie niezbędnym
z technicznego punktu widzenia. Poniższe informacje wyjaśniają, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy 
i wykorzystujemy Państwa dane osobowe i w jakim celu.
1. Gromadzenie i przetwarzanie danych
Podczas odwiedzania tej strony internetowej gromadzimy i tymczasowo zapisujemy ogólne informacje techniczne, takie jak adres IP komputera, stronę internetową, z której odwiedzili Państwo naszą stronę internetową oraz godzinę i czas trwania wizyty. Informacje te są przez nas anonimizowane  i analizujemy je pod kątem statystycznym i wykorzystujemy je wyłącznie w celu poprawy atrakcyjności, zawartości i funkcjonalności naszej strony internetowej.
Dodatkowe dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres, są gromadzone tylko wtedy, gdy użytkownik poda je dobrowolnie, np. podczas korzystania
z formularza kontaktowego w celu wysłania zapytania. Podanie tych danych jest wyraźnie dobrowolne i odbywa się za Państwa zgodą. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim je nam Państwo przekazali, np. w celu korespondencji
z Państwem w związku z Państwa zapytaniem lub realizacją umowy. Państwa dane
nie będą wykorzystywane do innych celów bez Państwa wyraźnej zgody. Oczywiście
w każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przyszłość. W tym celu prosimy 
o wysłanie krótkiej wiadomości e-mail na adres: marketing@linde-mh.pl
2. Ciasteczka
Używamy plików cookies do celów analizy statystycznej. Cookies to pliki, które są przechowywane na dysku twardym komputera i pomagają poprawić nawigację. Umożliwiają one uniknięcie konieczności wprowadzania wszystkich niezbędnych danych za każdym razem, gdy korzystasz z witryny. Cookies pomagają nam precyzyjnie dostosować naszą stronę internetową do Twoich potrzeb, np. preferowanego języka lub obszarów zainteresowań. Jeśli tego nie chcesz, po prostu musisz wyłączyć akceptację plików cookie
w przeglądarce. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale umożliwia ich odrzucenie lub ostrzega przed ich zapisaniem. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tej funkcji, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną przez dostawcę przeglądarki.
3. Podstawowe informacje
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LINDE Material Handling Polska
  Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (03-044)
  ul. Płochocińska 59,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Aleksandra Szyszka-Schuppik, email: iodo@linde-mh.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w jednym lub kilku
  z poniższych celów:
  a) Dla celów wysyłania treści o charakterze marketingowym – art. 6 ust.
  1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
  b) Marketingu i promocji usług lub produktów Spółek z grupy kapitałowej
  art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.
  c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi newsletter - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  d) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
  e) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania magazynu Linde Partner na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  f) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w organizowanym przez Administratora World of Material Handling  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  – wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
  na podstawie przepisów prawa,
  – podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, dystrybutorom, przewoźnikom czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, marketingowe, obsługi poczty elektronicznej, hostingu, hotele, ubezpieczyciele w związku z organizowanym World of Material Handling.
  – spółki należące do grupy kapitałowej,
  – operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia wyrażonej przez Panią/Pana zgody. –Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.
 6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 7. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych.
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul Stawki 2,
  00-193 Warszawa, telefon 22 531 03 00.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  w tym również w formie profilowania.
 10. W pozostałych przypadkach – dobrowolne ale niezbędne do korzystania
  z wybranej przez Panią/Pana usługi. 
Klauzula informacyjna – ogólna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LINDE Material Handling
  Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (03-044) ul. Płochocińska 59,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Aleksandra Szyszka-Schuppik, email: iodo@linde-mh.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu::
  a) wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
  b) realizacji usługi newsletter - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
  c) wysyłania treści o charakterze marketingowym – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
  d) marketingu i promocji usług lub produktów Spółek z grupy kapitałowej
  art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.
  e) nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
  f)  wysyłania magazynu Linde Partner na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
  g) udziału w organizowanym przez Administratora World of Material Handling  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  h)  badania jakości świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO - uzasadniony cel Administratora (analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej) lub na podstawie wyrażonej zgody,
  po zakończeniu trwania umowy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  i)  prowadzonej analizy i statystyki – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej.
  j) zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia – art. 6
  ust. 1 lit. f. RODO.
  k)  realizacji zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z OWU
  art. 6 ust. 1 lit. b. RODO.
  l)  ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z obowiązującymi prawa krajowego, w szczególności Kodeksu cywilnego art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  – podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  – podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, dystrybutorom, przewoźnikom czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, marketingowe, obsługi poczty elektronicznej, hostingu, hotele, ubezpieczyciele w związku z organizowanym World of Material Handling,
  – spółki należące do grupy kapitałowej,
  – banki – w zakresie obsługi płatności,
  – boperatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub
  w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.
 6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych,
 7. Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie  danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach – dobrowolne.

 

Nasz serwis używają plików cookies. Klikając „Akceptuję” lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności i cookies Linde Material Handling Polska sp. z o. o..

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.