Linde

Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej Linde Material Handling Polska sp. z o. o. . Dane osobowe są gromadzone na tej stronie tylko w zakresie niezbędnym
z technicznego punktu widzenia. Poniższe informacje wyjaśniają, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe i w jakim celu.
1. Gromadzenie i przetwarzanie danych
Podczas odwiedzania tej strony internetowej gromadzimy i tymczasowo zapisujemy ogólne informacje techniczne, takie jak adres IP komputera, stronę internetową, z której odwiedzili Państwo naszą stronę internetową oraz godzinę i czas trwania wizyty. Informacje te są przez nas anonimizowane  i analizujemy je pod kątem statystycznym i wykorzystujemy je wyłącznie w celu poprawy atrakcyjności, zawartości i funkcjonalności naszej strony internetowej.
odatkowe dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres, są gromadzone tylko wtedy, gdy użytkownik poda je dobrowolnie, np. podczas korzystania z formularza kontaktowego w celu wysłania zapytania. Podanie tych danych jest wyraźnie dobrowolne
i odbywa się za Państwa zgodą. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie
w celu, w jakim je nam Państwo przekazali, np. w celu korespondencji z Państwem
w związku z Państwa zapytaniem lub realizacją umowy. Państwa dane nie będą wykorzystywane do innych celów bez Państwa wyraźnej zgody. Oczywiście w każdej
chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przyszłość. W tym celu prosimy o wysłanie krótkiej wiadomości e-mail na adres: marketing@linde-mh.pl
1.1. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LINDE Material
  Handling Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (03-044)
  ul. Płochocińska 59,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Aleksandra Szyszka-Schuppik,
  email: iodo@linde-mh.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  a) W celu wykonania umowy –
      art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  
      (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
      fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
      swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
      95/46/WE (dalej RODO).
  b) Dla celów dochodzenia roszczeń –
      art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
  c) Dla celów wysyłania treści o charakterze marketingowym –
      art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
  d) Dla celów badania jakości świadczonych usług –
      art. 6 ust. 1 lit. f. RODO - uzasadniony cel Administratora
      (analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej)
      lub na podstawie wyrażonej zgody, po zakończeniu trwania umowy –
      art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  e) Dla celów prowadzonej analizy i statystyki –
      art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – analiza wyników prowadzonej
      działalności gospodarczej.
  f) Do profilowania dla celów marketingu i promocji produktów i usług
      oferowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
  g) Marketingu i promocji usług lub produktów Spółek z grupy kapitałowej
       art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.
  h) Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia –
      art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  – wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
     na podstawie przepisów prawa,
  – podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych
     Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom,
     dystrybutorom, przewoźnikom czyli firmom, z którymi współpracujemy
     łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp
     nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe,
     prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług
     w ramach likwidacji szkód, firmy ubezpieczeniowe, agencje
     marketingowe.
  – spółki należące do grupy kapitałowej,
  – banki – w zakresie obsługi płatności,
  – operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.
 6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 7. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych.
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. Pani/Pana dane będą/nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie  danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach – dobrowolne. 

World of Material Handling 2018:

Gromadzimy i przechowujemy Państwa dane osobowe, np. nazwisko, adres, dane podróżne itp. tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do przygotowania i realizacji imprezy " World of Material Handling 2018 (WoMH)". Jeśli jest to konieczne do świadczenia określonych usług (podróże, hotele), przekazujemy część Państwa danych zewnętrznym usługodawcom. Usługodawcy ci zostali przez nas starannie dobrani, pisemnie zleceni
i są związani instrukcjami. Dane te zostaną usunięte po zrealizowaniu umowy.
Mają Państwo prawo w każdej chwili zwrócić się do nas z prośbą o udzielenie informacji
na temat zapisanych danych. Dotyczy to również pochodzenia Państwa danych, odbiorców, którym dane te są przekazywane, oraz celu ich przechowywania. Zgodę na wykorzystanie danych można w każdej chwili odwołać. Wszelkie zapytania o informacje lub zastrzeżenia
do przetwarzania danych prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres
marketing@linde-mh.pl  lub do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
2. Podania o pracę
Jeśli aplikujesz o pracę drogą elektroniczną, Twoje dane będą traktowane poufnie
i wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania aplikacji. Transmisja danych
jest szyfrowana.
3. Przekazywanie danych
Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że będziemy do tego
prawnie zobowiązani. Tam, gdzie usługodawcy zewnętrzni mają dostęp do Państwa
danych osobowych, wprowadziliśmy środki prawne, techniczne i organizacyjne
oraz przeprowadzamy regularne kontrole w celu upewnienia się, że usługodawcy
zewnętrzni przestrzegają przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
4. Ciasteczka
Używamy plików cookies do celów analizy statystycznej. Cookies to pliki, które są przechowywane na dysku twardym komputera i pomagają poprawić nawigację.
Umożliwiają one uniknięcie konieczności wprowadzania wszystkich niezbędnych danych
za każdym razem, gdy korzystasz z witryny. Cookies pomagają nam precyzyjnie dostosować naszą stronę internetową do Twoich potrzeb, np. preferowanego języka lub obszarów zainteresowań. Jeśli tego nie chcesz, po prostu musisz wyłączyć akceptację plików cookie
w przeglądarce. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale umożliwia ich odrzucenie lub ostrzega przed ich zapisaniem. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tej funkcji, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną przez dostawcę przeglądarki.
5. E-Tracker
Ta strona wykorzystuje technologie etracker GmbH (www.etracker.com) do gromadzenia
i przechowywania danych w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Z tych danych mogą być tworzone profile użytkowania pod pseudonimem przy użyciu ciasteczek. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są tymczasowo zapisywane w pamięci podręcznej lokalnej przeglądarki podczas odwiedzania witryny internetowej. Pliki cookie umożliwiają identyfikację przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie internetowej.
Dane zbierane przy użyciu technologii etracker nie są wykorzystywane do identyfikacji
osób odwiedzających stronę internetową bez ich wyraźnej zgody ani do powiązania
danych osobowych z osobą, do której odnosi się pseudonim. Zgoda na gromadzenie
i przechowywanie danych może zostać wycofana w dowolnym momencie w przyszłości.
Adres: https://www.etracker.de/privacy?et=9J3sQx .
6. Bezpieczne przesyłanie danych
Podjęliśmy szeroko zakrojone techniczne i operacyjne środki bezpieczeństwa
w celu zapewnienia, że przechowywane przez nas dane osobowe są chronione
przed nieuprawnionym dostępem i niewłaściwym wykorzystaniem. Nasze środki
bezpieczeństwa są regularnie przeglądane i dostosowywane do najnowszych
technologii.
7. Twoje prawa
Przejrzystość jest dla nas bardzo ważna. Zgodnie z naszym prawnym obowiązkiem
z przyjemnością poinformujemy Państwa, czy przechowujemy Państwa dane osobowe -
a jeśli tak, to jakie. Jeśli chcesz otrzymać te informacje, prześlij nam pisemną prośbę. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych mogą Państwo w razie potrzeby żądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych, pod warunkiem, że jest to dopuszczalne zgodnie z ustawowymi przepisami o przechowywaniu danych.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można również skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony danych osobowych, który jest dostępny, jeśli potrzebują Państwo informacji lub mają jakiekolwiek sugestie lub skargi:
iodo@linde-mh.pl.

Nasz serwis używają plików cookies. Klikając „Akceptuję” lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności i cookies Linde Material Handling Polska sp. z o. o..

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.