Linde

Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego
Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2002r (Dz. U. Nr. 122, poz. 1321 oraz z 2002r nr. 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003r zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr. 28, poz. 240) z dniem 18 sierpnia 2003r wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, będą podlegać dozorowi technicznemu.

Ustawa określa zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego nakładającego na właścicieli wózków obowiązek rejestracji urządzeń w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz przestrzegania wymogów UDT w zakresie eksploatacji i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Przepis ten nakłada następujące obowiązki na:
- Importera – uzgadniania wniosków importowych w zakresie typów oraz ilości sztuk sprowadzanych urządzeń. Bez wniosku importowego żaden wózek nie ma prawa wjechać na teren kraju.
- Użytkownika – zgłoszenie i zarejestrowanie użytkowanych wózków widłowych w odpowiednim rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego oraz przestrzegania wymagań UDT w zakresie eksploatacji oraz konserwacji, zgodnie z ustawą o dozorze technicznym.
Nowo zakupione urządzenia mogą być wprowadzone do ruchu dopiero po odbiorze eksploatacyjnym/technicznym w miejscu pracy, dokonanym przez UDT.
- Konserwator – każdy technik serwisowy powinien mieć uprawnienia UDT.
- Operator – powinien mieć odpowiednie uprawnienia do kierowania wózkami.
Aby uniknąć problemów należy:
- Użytkować wózki widłowe wyprodukowane przez firmę, posiadającą uprawnienia UDT do jego wytwarzania.
- Zlecać montaż oraz wszelkie naprawy wyłącznie autoryzowanym punktom serwisowym, posiadającym uprawnienia wydane przez UDT.
- Zadbać, aby operator posiadał właściwe uprawnienia do obsługi, zezwalającej na pracę wózkiem widłowym.
- Zlecić bieżącą konserwację sprzętu wyłącznie konserwatorom posiadającym właściwe zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT.
Dzięki temu sprzęt będzie zawsze sprawny technicznie, co pozwoli na obniżenie kosztów jego eksploatacji.
Pomagamy!
Naszym klientom oferujemy pełną usługę w tym zakresie. Na zlecenie klienta dokonujemy rejestracji w UDT wózków nowych, używanych, jak również pomagamy przy kompletacji dokumentów. Termin oraz rozliczenie badania UDT zgodne z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem i taryfikatorem UDT.

Nasz serwis używają plików cookies. Klikając „Akceptuję” lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności i cookies Linde Material Handling Polska sp. z o. o..

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.