Linde

Warunki korzystania z serwisu

Warunki korzystania z serwisu
Informacje zawarte na tych stronach są sprawdzane i aktualizowane przez Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. z należytą starannością w sposób regularny. Mimo to, dane mogą stać się przedmiotem zmian w okresie interwencyjnym. Dlatego, Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za ponadczasową dokładność i kompletność przedstawionych informacji.
Odnosi się to również do innych stron internetowych, które mogą być udostępniane za pośrednictwem hiperłączy. Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, które mogą być udostępniane za pośrednictwem tych linków. Ponadto, Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełniania informacji zawartych w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
Zawartość i struktura stron internetowych są chronione prawem autorskim. Powielanie treści informacji lub danych, w szczególności wykorzystanie tekstów, zdjęć lub grafik, wymaga uprzedniej zgody Linde Material Handling Polska Sp. z o.o.. Korzystanie z komunikatów prasowych i innych dokumentów o charakterze publicznym jest dozwolone w komunikatach publicznych.

 

Nasz serwis używają plików cookies. Klikając „Akceptuję” lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności i cookies Linde Material Handling Polska sp. z o. o..

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.